Meespelen bij ons?
Muzikaal, maar nog nooit een instrument aangeraakt? Of misschien speel je al een instrument, maar zoek je nog een muziekgroep om gezamenlijk te spelen?
We zijn nog op zoek naar enthousiaste mensen voor slagwerk (diversen), klarinet, dwarsfluit, bariton, tenorsaxofoon, F-hoorn en trombone. Je bent van harte welkom; we zien je graag bij een van onze repetities.

Muziekgroep BuBo

Privacy klinkt ons als muziek in de oren

Muziekvereniging BuBo zet alles op alles om persoonsgegevens van onze leden, donateurs en opdrachtgevers privé te houden. Op welke manier we omgaan met persoonsgegevens leggen we hieronder uit. Neem bij vragen contact met ons op via info@mvbubo.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Muziekvereniging BuBo verwerkt persoonsgegevens van leden, donateurs en opdrachtgevers. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag

Muziekvereniging BuBo verwerkt persoonsgegevens van geinteresseerden, leden, donateurs en opdrachtgevers voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van contributies en donaties
 • Het afhandelen van vergoedingen voor optredens
 • Verzenden van ons BuBo-Signaal en/of reclamefolder
 • Kunnen bellen of e-mailen indien je hebt aangegeven graag met ons in contact te komen

Delen van persoonsgegevens met derden

Muziekvereniging BuBo verkoopt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Muziekvereniging BuBo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Muziekvereniging BuBo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Muziekvereniging BuBo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mvbubo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Muziekvereniging BuBo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@mvbubo.nl.

Privacyverklaring | Aangesloten bij de BAAMMusic Management en KNMO

Contact: info@mvbubo.nl